Otylia Lena

  •  

Wykonujemy badania, certyfikujemy produkty dla różnorodnych sektorów przemysłowych – np. ISO 18001. Ciągle poszerzamy zakres świadczonych przez nas usług Komisja Europejska nadała nam status jednostki notyfikowanej. Pracuje dla nas kompetentny personel, który w każdej sytuacji bezstronnie podchodzi do prowadzonych usług badawczych.

Experience

Recent Videos by Otylia Lena

Recent Images by Otylia Lena

ISO 18001

Otylia Lena's Guestbook

Login to post a comment. You can sign up for a free account if you don't have one yet.

 

Recent Actions

Profile Updated 1 month ago